Inschrijvingsformulier

Wil je gaan hockeyen en wil je je graag aanmelden voor onze hockeyclub? Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet. Je gegevens worden meteen opgenomen in onze leden database.
 
Er wordt op basis van je gegevens meteen een inschrijfformulier gemaakt. Dit inschrijfformulier ontvang je direct per e-mail en dien je uit te printen en per post naar de ledenadministratie te versturen (scannen en mailen mag overigens ook!).
Dit scheelt jou en onze vereniging een hoop tijd en verkleint de kans op fouten.

Mocht je je inschrijven als vrijwilliger voor de hockeyclub, dan hoeft het inschrijfformulier niet ondertekend of opgestuurd te worden. Enkel de informatie versturen via het inschrijfformulier op de website is dan al voldoende. 
Vermeldt bij de opmerkingen a.u.b. even welke rol je gaat vervullen.
 
De minimum leeftijd om in te schrijven is 3 1/2 jaar voor zowel meisjes als jongens. 

Kinderen jonger dan deze leeftijd kunnen niet worden aangemeld.
Type lidmaatschap
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
   
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Hockey achtergrond
   
   
Vrijwilligers werkzaamheden
  De Hockeyclub Montfoort draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Iedereen wordt geacht een steentje bij te dragen op zijn of haar manier. Het invullen van onderstaande vragen is verplicht. Voor aspirant-leden beneden de 18 jaar dient deze informatie door de ouders te worden ingevuld.

 
   
   
   
   
   
   
Waar bent u goed in i.v.m. vrijwilligers taken en/of waar gaat uw belangstelling naar uit?
  Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van vele leden en ouders. Bereidheid tot vrijwilligersinzet is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap en het in behandeling nemen van dit aanmeldingsformulier. U kunt hieronder aangeven waar wij u voor kunnen benaderen. Voor aspirant-leden beneden de 18 jaar dient deze informatie uiteraard door de ouders te worden ingevuld. De ouders zullen dan uiteraard benaderd worden voor de uitvoer van de vrijwilligers taak. Minimaal één keuze invullen.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Opmerkingen
   
Ondertekening
  Ondergetekende meldt zichzelf of bovenstaand minderjarig persoon aan en verklaart akkoord te gaan met het Huishoudelijk Reglement (zie elders op deze site) en Automatische Incasso van de contributie.

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.