Beleidsplan Arbitrage 
De K.N.H.B. heeft alle clubs de verplichting opgelegd een VAP (Verenigings Arbitrage Plan) op te stellen. Ook Hockeyclub Montfoort heeft samen met de Arbitragecommissie en het Wedstrijdsecretariaat een VAP opgesteld.

Deze kunt U openen door te klikken op "Beleidsplan Arbitrage Hockeyclub Montfoort"

Uitgangspunten bij het maken van het plan zijn geweest:
  • Beschrijven wat er van de leden wordt verwacht op het gebied van Arbitrage
    (cursus / fluiten / sanctiebeleid)
  • Fluiten moet weer z├│ leuk worden dat het niet meer als een verplichting wordt ervaren maar als een vanzelfsprekend onderdeel van het spel en het lidmaatschap van de vereniging.
  • De wedstrijden moeten begeleid worden door arbiters die passen bij het niveau van het spel van het betrokken team.
  • Een structurele aanpak moet leiden tot continu├»teit in het scheidsrechtersbestand.
  • De vereniging moet kunnen voldoen aan de verplichtingen die zij op het terrein van de arbitrage heeft naar de K.N.H.B.

De scheidsrechterscommissie kan met behulp van dit plan, het fluiten van wedstrijden waarborgen binnen onze vereniging.

Immers zonder scheidsrechters geen wedstrijden!