Teamindeling 2020-2021 Jeugd
10-6-2020  | 

Zorgvuldige voorbereiding

 

De Technische Commissie van de Hockeyclub Montfoort (TC) maakt op basis van observaties, voorkeuren van ieder lid individueel, gekoppeld aan de input en feedback van trainers en coaches de team-indeling.

 

De selecties worden normaliter bepaald op basis van gegevens verkregen uit:

 

  • beoordelingsformulieren ingevuld door trainer, coach en trainerscoördinator;
  • beoordeling door leden en vertegenwoordigers van de Technische Commissie;
  • selectietrainingen en -wedstrijden aan het einde van het seizoen, waarbij onafhankelijke selecteurs worden ingeschakeld;
  • evt. beoordelingsgesprekken met de trainer en coach aan het eind van het seizoen

 

 

Door COVID-19 is het aantal observaties door de TC lager uitgevallen dan gepland en zijn selectietrainingen en -wedstrijden niet gespeeld. De TC heeft daarom extra input opgehaald bij de speelsters zelf (A, B, C en D-lijn). Dit is goed bevallen en voor herhaling vatbaar.
Voor de F- en E-lijn heeft de TC, voor input, uitvoerig gesproken met de trainers/coaches van ieder team.

 

Jaarlijks is dit een enorme puzzel, waarbij vooral de aantallen en leeftijden het vertrekpunt vormen bij iedere team-indeling, maar eveneens de sociale aspecten een niet te onderschatten aspect zijn. Ook dit jaar was dit, voor de op vele gebieden nieuwe HC Montfoort organisatie, niet anders.

 

Verwachtingen

 

Voor kinderen is de teamindeling een spannend moment, waarbij de emoties (ook bij ouders) soms hoog op lopen: sommige kinderen zullen blij zijn, anderen verrast en weer anderen teleurgesteld. Wij vinden het belangrijk om de verwachtingen van kinderen zo goed mogelijk te managen. Kinderen (en ouders) kunnen een andere verwachting hebben over de team-indeling dan de uiteindelijke uitkomst. Wij doen ons best om verwachtingen zoveel mogelijk in te schatten en, zo nodig, van tevoren bij te stellen.

 

Ouders spelen hierbij ook een rol: zorg dat de verwachtingen in het gezin niet te hooggespannen zijn, probeer het kind op een positieve manier naar de team-indeling te laten kijken (bijvoorbeeld: de nieuwe indeling is een goede gelegenheid om nieuwe kinderen te leren kennen. Leuk! Je zit weer bij oude bekenden! of in het nieuwe team wordt het kind uitgedaagd om zichzelf te bewijzen etc.).

  

Ondanks de zorgvuldige voorbereiding zal een aantal kinderen teleurgesteld zijn. Het is, ondanks de enorme inspanningen die de TC er gedurende het seizoen investeert namelijk nog nooit gelukt om iedereen 100% tevreden te stellen en alle wensen van coaches, spelers en/of ouders te honoreren, hoewel dit wel het streven vanuit de TC is.

De TC heeft er uiteindelijk het volste vertrouwen in om de eerder genoemde puzzel tijdens de publicatie zo optimaal mogelijk vorm gegeven te hebben en heeft nu al zin om van het nieuwe seizoen weer een mooi seizoen te maken. De TC zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de teams een goede start maken en een fijn en leerzaam seizoen tegemoet gaan.

 

Toepassing beleid

 

Er is in geen enkele lijn gebruik gemaakt van opleidingsteams, de aantallen binnen de lijn waren hiertoe niet toereikend.

 

De eerste teams in de A/B/C categorie worden aangemerkt als selectieteams. De overige teams in een leeftijdscategorie zijn breedteteams. Deze teams worden zoveel mogelijk op persoonlijke sociale voorkeur ingedeeld, er wordt daarbij gestreefd naar zoveel mogelijk gelijkwaardige teams binnen de lijn.

 

In de D/E/F categorie vindt geen selectie plaats. De D-lijn bestaat uit 1 2dejaars team, 1 1ste jaars team en 1 gemixt team.

 

Inloggen


In het kader van de privacy staat de teamindeling achter de inlog. Deze is op de volgende manier te bereiken:

 

  • Klik op de gele knop "Inlog" in de menubalk, er opent een nieuw tabblad..
  • Vul jouw lidnummer in en het bijbehorende wachtwoord en klik op "Inloggen".
  • Klik op Club midden in de menubalk en daarna op Documenten.
  • Klik op het pijltje rechts naast Technische Commissie om de lijst met documenten te openen.
  • Klik op Download naast "Teamindeling (Jongste) Jeugd 2020-2021 HCM” om het document te openen, in te zien en eventueel op de pc op te slaan.

 


terug naar vorige scherm