Spelregelbriefing clubscheidsrechters 2020-2021
17-8-2020  | 
Voor al onze scheidsrechters (en natuurlijk ook de overige leden) volgt onderstaand een overzicht van de nieuwe spelregel m.b.t. de groene kaart voor coaches/teambegeleiders van dit seizoen alsmede een opfrismoment van een aantal spelregels.
Lees e.e.a. goed door zodat je straks goed voorbereid het veld op gaat!

In bijgevoegde appendix vind je bovendien een erg handig beknopt overzicht van de standaardafspraken over spelhervattingen na het begaan van een (opzettelijke) overtreding door spelers en/of coaches/spelbegeleiders. Doe er je voordeel mee!

NIEUWE SPELREGEL

Bij een officiële waarschuwing voor een teambegeleider (groene kaart) mag deze 2 minuten niet coachen én speelt het team gedurende de straftijd met één speler minder.

Voor de gele kaart gold al langer een strafmaat, namelijk 10 minuten niet coachen en 10 minuten met 1 speler minder spelen.

Ook aan een groene kaart wordt nu een strafmaat gekoppeld. Vanaf dit seizoen mag een teambegeleider bij het ontvangen van een groene kaart 2 minuten niet coachen en dient hij achter het hek plaats te nemen. Gedurende deze 2 minuten speelt het betreffende team tevens met een speler minder.

Samenvattend zijn de persoonlijke straffen voor teambegeleiders nu als volgt: 


EVEN OPFRISSEN! 

1. Iedere veldhockey wedstrijd duurt 4 x 17,5 minuut.
Denk aan de 2 minuten rust na het 1e en 3e kwart. Fluit na 1 minuut en 30 seconden, zodat teams zich tijdig kunnen opstellen. De rust tussen het 2e en 3e kwart is 5 minuten of zolang het sproeiprogramma duurt.

2. Een team speelt met 10 veldspelers en een volledig uitgeruste keeper of met 11 veldspelers.
Indien gespeeld wordt met 11 veldspelers is er niemand met de rechten van een keeper. Niemand mag dan in de cirkel de bal met het lichaam spelen.

3. Er is geen verschil meer tussen de beëindiging van een gewone strafcorner en een uitspeelcorner.
Voor alle strafcorners geldt dat ze voorbij zijn zodra de bal 5-meter buiten de cirkel (dus buiten de stippellijn) is geweest of om een andere reden waardoor de strafcorner ten einde is. Zie regel 13.5 voor alle redenen dat een strafcorner is afgelopen.

4. Een spelhervatting door de verdedigende partij direct na afloop van een strafcorner mag genomen worden met een masker op. 
Dit mag niet d.m.v. een self-pass. Doet de verdediger dit toch in de cirkel dan krijgt hij een strafcorner tegen. Wanneer dit buiten de cirkel gebeurt geef je een vrije slag aan de aanvallende partij. Het is een self-pass wanneer de verdediger gaat lopen met de bal. Een klein tikje + een pass is wel toegestaan.

5. Indien een aanvaller bij een strafcorner de cirkel betreedt voordat de bal is aangegeven, dan wordt de strafcorner opnieuw genomen en dient de aangever zich achter de middenlijn op te stellen.
De cirkelscheidsrechter is verantwoordelijk voor zijn eigen cirkel, de andere scheidsrechter kan hier dus niet voor fluiten.

6. Vrije slag voor de verdediging mag overal binnen de cirkel genomen worden. 
Een vrije slag voor de verdedigende partij in de cirkel mag vanaf elke plek binnen de cirkel worden genomen. Tevens mag de vrije slag worden genomen op de loodlijn van de plek van de overtreding binnen 14.63m vanaf de achterlijn.
Let op: bij uitslaan moet de bal nog steeds op de loodlijn genomen worden.

7. Verdedigers moeten te allen tijde 5 meter afstand houden bij een vrije slag, ook als ze in de eigen cirkel staan.
Maak het jezelf gemakkelijk en zet iedereen op 5-meter afstand!

8. De SCOOP in 3 fases
Fase 1 - Vertrek: 
Het enige beoordelingscriterium is hier "gevaar”. Zorg ervoor dat de tegenstander op 5 meter afstand staat.

Fase 2 - Vlucht:
Net als bij het vertrek beoordelen we de scoop in de lucht op gevaar.

Fase 3 - Landing:
De basis regel houdt in dat spelers niet binnen 5 meter van een tegenstander mogen komen die een scoop ontvangt totdat deze onder controle is gebracht en op de grond is.
Als het onduidelijk is wie de oorspronkelijke ontvanger is dan krijgt de tegenstander van degene die de bal omhoog speelde, het recht om de bal te spelen.
Als je de situatie als gevaarlijk inschat en wilt fluiten, doe dit dan zo snel mogelijk.

De arbitragecommissie wenst alle scheidsrechters veel succes en fluitplezier voor het komende seizoen.


Bijlage: KNHB-standaard-afspraken-spelregels-veldhockey-2020-2021-1.pdf

terug naar vorige scherm
Agenda
de agenda is leeg
Hele agenda
LISA App
Android app on Google Play

Wedstrijdverslagen
Nog geen verslagen