Teamindeling 2021-2022 Jongste Jeugd en junioren
21-6-2021  | 

Zorgvuldige voorbereiding
De Technische Commissie van de Hockeyclub Montfoort (TC) maakt op basis van observaties, voorkeuren van ieder lid individueel, gekoppeld aan de input en feedback van trainers en coaches de team-indeling. Jaarlijks is dit een enorme puzzel, waarbij vooral de aantallen en leeftijden het vertrekpunt vormen. 
De teamindeling wordt bepaald op basis van gegevens verkregen uit:
Beoordelingsformulieren ingevuld door trainer, coach en trainerscoördinator;
Beoordeling door leden en vertegenwoordigers van de Technische Commissie;
Voorkeursformulieren ingevuld door speelsters van A, B, C en D, E en F-lijn. 

Andere aspecten die meewegen in de samenstelling van breedte-teams zijn onder andere de verdeling van potentiële coaches/trainers en de mogelijkheid tot carpoolen.

Toepassing beleid
Er is in geen enkele lijn gebruik gemaakt van opleidingsteams, de aantallen binnen de lijn waren hiertoe niet toereikend.

De eerste teams in de A- en B categorie worden aangemerkt als selectieteams. De overige teams in deze leeftijdscategorieën zijn breedteteams. Deze teams worden zoveel mogelijk op persoonlijke sociale voorkeur ingedeeld, er wordt daarbij gestreefd naar zoveel mogelijk gelijkwaardige teams binnen de lijn.

De C-categorie is normaliter de jongste categorie waar een lichte vorm van selectie toegepast wordt, maar sociale aspecten nog steeds zwaar wegen. Doordat er dit jaar slechts 2 teams gevormd konden worden is er voor gekozen 2 gelijkwaardige teams samen te stellen.

In de D/E/F categorie vindt geen selectie plaats. De teams zijn samengesteld op basis leeftijd en voorkeursformulieren.

Verwachtingen
Voor kinderen is de teamindeling een spannend moment, waarbij de emoties (ook bij ouders) soms hoog op lopen: sommige kinderen zullen blij zijn, anderen verrast en weer anderen teleurgesteld. Wij vinden het belangrijk om de verwachtingen van kinderen zo goed mogelijk te managen. Kinderen (en ouders) kunnen een andere verwachting hebben over de team-indeling dan de uiteindelijke uitkomst. Wij doen ons best om verwachtingen zoveel mogelijk in te schatten en, zo nodig, van tevoren bij te stellen.

Ouders spelen hierbij ook een rol: zorg dat de verwachtingen in het gezin niet te hooggespannen zijn, probeer het kind op een positieve manier naar de teamindeling te laten kijken (bijvoorbeeld: de nieuwe indeling is een goede gelegenheid om nieuwe kinderen te leren kennen. Leuk! Je zit weer bij oude bekenden! of in het nieuwe team wordt het kind uitgedaagd om zichzelf te bewijzen etc.).
Ondanks de zorgvuldige voorbereiding zal een aantal kinderen teleurgesteld zijn. Het is, ondanks de enorme inspanningen die de TC investeert namelijk nog nooit gelukt om iedereen 100% tevreden te stellen en alle wensen van coaches, spelers en/of ouders te honoreren, hoewel dit wel het streven vanuit de TC is.

De TC heeft er uiteindelijk het volste vertrouwen in om de eerder genoemde puzzel zo optimaal mogelijk vorm gegeven te hebben. We hebben nu al zin om van het nieuwe seizoen weer een mooi seizoen te maken. We gaan ervanuit dat we een redelijk normaal seizoen tegemoet gaan waarin COVID-19 maatregelen steeds verder naar de achtergrond zullen verdwijnen. De TC zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de teams een goede start maken en een fijn en leerzaam seizoen tegemoet gaan.

Inloggen
In het kader van de privacy staat de teamindeling achter de inlog. Deze is op de volgende manier te bereiken:
Klik op de gele knop "Inlog" in de menubalk, er opent een nieuw tabblad.
Vul jouw lidnummer in en het bijbehorende wachtwoord en klik op "Inloggen".
Klik op Club midden in de menubalk en daarna op Documenten.
Klik op het pijltje rechts naast Technische Commissie om de lijst met documenten te openen.
Klik op Download naast "Teamindeling Jongste Jeugd 2021-2022 HCM” en/of "Teamindeling Junioren 2021-2022 HCM” om het document te openen.


terug naar vorige scherm
Agenda
LISA App
Android app on Google Play

Wedstrijdverslagen
Nog geen verslagen