Lidmaatschap - algemene voorwaarden 
Aanname beleid nieuwe leden

In principe kent Hockeyclub Montfoort op dit moment (nog) geen ledenstop. 
  
Zowel jongens als meisjes zijn vanaf 5 jaar welkom bij onze club. Wel is het zo, dat wij niet kunnen garanderen, dat aspirant-leden direct aan een team kunnen worden toegevoegd. Het kunnen spelen in een team is afhankelijk van het aantal beschikbare speelsters/spelers per team. 
  
Bij de jeugd streven wij naar teams met de volgende aantallen: 
 • een 11-tal bestaat uit maximaal 14 spelende leden
 • een 8-tal uit maximaal 10
 • een 6-tal uit maximaal 8
 • per team kunnen maximaal 2 trainingsleden worden toegevoegd.

Afhankelijk van de noodzaak binnen de teams zal de Technische Commissie aspirant-leden direct indelen of anders aan het begin van ieder kwartaal. 
  
Voor de Benjamins (5 en 6 jarigen) gelden er een 4-tal instroommomenten. Deze instroommomenten zijn bedoeld om niet elke week nieuwe kinderen te moeten verwelkomen en hierdoor de training voor de anderen te veel te verstoren. De gehanteerde instroommomenten zijn als volgt:
 1. Vanaf begin seizoen
 2. Op 1e zaterdag na herfstvakantie
 3. Op 1e zaterdag na de kerstvakantie
 4. Op 1e zaterdag na de voorjaarsvakantie

Indien een team "vol" zit, wordt het aspirant-lid op een wachtlijst geplaatst. Wij streven ernaar om de wachttijd zo kort mogelijk te laten duren. 
  
Hockeyclub Montfoort geeft bij plaatsing voorrang aan aspirant-leden uit de gemeente Montfoort. 
  
Aanmelding geschiedt via de ledenadministratie. De ledenadministratie overlegt met de Technische Commissie of er plaatsingsmogelijkheden zijn in een team. De Technische Commissie zal daarna in contact treden met het aspirant-lid cq. de ouders. Op dat moment heeft het aspirant-lid de status van "proef-lid” en mag dan een 3-tal weken op proef meetrainen. Na deze 3 weken wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar een definitief/spelend lidmaatschap en is men contributie verschuldigd, vanaf het moment van start van de proeftrainingen, tenzij aangegeven wordt na deze proeftijd te stoppen met hockeyen.


De Technische Commissie houdt zich het recht voor af te wijken van genoemde regeling, indien een situatie daarom vraagt.

 


Lidmaatschap

 

Het veldhockeyseizoen loopt van het eerste weekend van september tot half december en van begin februari tot ongeveer half mei. In de periode van half december tot begin februari wordt voor de normale competitie een winterstop gehouden. Afhankelijk van het aantal liefhebbers is er in deze periode de mogelijkheid mee te doen aan een midwintercompetitie.

De senioren (18 jaar en ouder) spelen op zondag hun competitiewedstrijden.
De jeugd vanaf 8 jaar speelt de veldcompetitie op zaterdag.
 
Wij onderscheiden de volgende leeftijdscategorieën:
 • A leeftijdscategorie 16 en 17 jaar
 • B leeftijdscategorie 14 en 15 jaar
 • C leeftijdscategorie 12 en 13 jaar
 • D leeftijdscategorie 10 en 11 jaar
 • E leeftijdscategorie 8 en 9 jaar
 • F leeftijdscategorie 7 jaar
 • Benjamins leeftijdcategorie 5 en 6 jaar (groep 3 basisschool)

Wedstrijden

 

De wedstrijden worden gespeeld in elftallen (2 x 35 minuten). De jongste jeugd (Benjamins) leert spelenderwijs hockeyen. Zij "trainen" alleen nog. Voor de mini's geldt een speciale vorm namelijk het spelen in zestallen, om vervolgens via achttallen naar de elftallen over te kunnen gaan. 
Het veld wordt eerst voor een gedeelte bespeeld en vervolgens in zijn geheel. De wedstrijden duren 2 x 25 minuten. Op deze manier wordt met de lichamelijke- en technische mogelijkheden van deze leeftijdsgroep rekening gehouden. Tevens wordt de nadruk gelegd op het bevorderen van het samenspelen en het spelend leren. 

De technische commissie bekijkt in welk team u het beste ingedeeld kan worden; dit is onder andere afhankelijk van uw leeftijd en hockeyervaring. Door middel van ons clubblad "Stickstof" en deze website wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van allerlei clubactiviteiten. Mocht u bij de bovenstaande stappen op vragen en/of problemen stuiten, dan raden wij u aan om contact op te nemen met ons secretariaat. 

Verzekering

Als lid van de Hockey Club Montfoort bent u verzekerd tegen de kosten die een "hockeyongeval" met zich mee kan brengen, mits deze kosten niet door uw eigen verzekering vergoed worden. Schadeformulieren zijn via het secretariaat te verkrijgen en worden, na invulling door U, door het secretariaat verzonden.