Contributie 
Contributiebedragen seizoen 2021/2022
De contributiebedragen worden voor het seizoen 2021/2022 met circa 2.5% geïndexeerd. Aangezien de contributiebedragen al enkele jaren onveranderd waren gehouden is deze beperkte verhoging noodzakelijk om kostenstijgingen gedeeltelijk te kunnen opvangen.

 • Senior-leden (18 jaar en ouder) - € 285,-
 • Jeugd-leden A en B-categorie (14 t/m 17 jaar) - € 250,-
 • Jeugd-leden C en D-categorie (10 t/m 13 jaar) - € 235,-
 • Jeugd-leden E-categorie (8 en 9 jaar) - € 205,-
 • Jeugd-leden F-categorie - € 170,-
 • Benjamins - € 97,50
 • Basis-leden (ondersteunende leden) - € 85,-
 • Trimleden - € 145,-

 • Trainingsleden (uitgezonderd Benjamins) - 50% korting
 • Senior-leden die studeren krijgen een studentenkorting van € 15,-
  (kopie van studentenpas naar ledenadministratie opsturen, verrekening vindt plaats met de 2e contributie termijn)

Aan de deelnemers aan de zaalhockey-competitie wordt een aparte contributie gevraagd. Deze is bestemd voor de huur van de zalen (trainingen én wedstrijden) in die periode welke centraal vanuit de hockeybond wordt gecoördineerd.De contributie bedraagt

 • Senior-leden - € 45,- per persoon
 • Jeugd-leden - € 45,- per persoon
 • F-leden - € 30,- per persoon

 • Trimmers - € 325,- per team

Peildatum voor bepaling van leeftijdscategorie is 1 oktober van het lopende seizoen. De leeftijd van het lid is bepalend voor de hoogte van het contributiebedrag, niet het team waarin men is ingedeeld.

Het maximum jaarbedrag per gezin bedraagt € 675,00 (alle leden in één gezin, op één adres tezamen). Dit bedrag is exclusief de zaalhockeykosten.
De zaalhockeykosten worden bovenop de € 675,00 als contributie in rekening gebracht.

De contributie wordt volledig gefactureerd in November 2021, inclusief de contributie voor de zaalhockey-competitie. Vanaf seizoen 2021/2022 biedt de Vereniging de mogelijkheid om de contributie in maximaal vier termijnen te betalen. Als voor deze optie gekozen wordt, zal de contributie in vier gelijke delen worden geïncasseerd in de maanden November, Januari, Maart en Mei. In verband met de extra kosten die de Vereniging moet betalen aan zowel Lisa en Mollie voor deze optie, zal er bij de keuze voor termijnbetalingen per termijn € 2,- extra in rekening worden gebracht.

De factuur voor de contributie zal via de mail worden verstuurd, in deze mail staat e.e.a. verder uitgelegd en zal eveneens een link worden opgenomen waarmee de gewenste betalingsoptie kan worden geselecteerd en ingesteld.

Vangt het lidmaatschap aan gedurende het seizoen dan geldt de volgende kortingsregeling:
 • Na 1 oktober 25% korting
 • Na 1 januari 50% korting
 • Na 1 april 75% korting