Contributie 
Let op: Contributie in relatie tot Covid-19:
De tweede periode van de contributie is dit seizoen geïncasseerd volgens de aanbevelingen van de KNHB. Deze zijn te lezen op hun website.
HCM volgt deze richtlijnen en die van het RIVM.

Contributiebedragen seizoen 2019/2020

NB. - De contributiebedragen zijn voor het seizoen 2019/20 ongewijzigd ten opzichte van 2018/19.
Voor het seizoen 2020/21 zal de contributie worden geïndexeerd.

 • Senior-leden (18 jaar en ouder) - € 280,-
 • Jeugd-leden A en B-categorie (14 t/m 17 jaar) - € 245,-
 • Jeugd-leden C en D-categorie (10 t/m 13 jaar) - € 230,-
 • Jeugd-leden E-categorie (8 en 9 jaar) - € 200,-
 • Jeugd-leden F-categorie - € 165,-
 • Benjamins - € 95,-
 • Basis-leden (ondersteunende leden) - € 82,50
 • Trimleden - € 140,-
 • Trainingsleden (uitgezonderd Benjamins) - 50% korting
 • Senior-leden die studeren krijgen een studentenkorting van € 15,-
  (kopie van studentenpas naar ledenadministratie opsturen, verrekening vindt plaats met de 2e contributie termijn)
 • Voor spelers in een selectieteam geldt een toeslag van 10% van de jaarcontributie

Aan de deelnemers aan de zaalhockey-competitie wordt een aparte contributie gevraagd. Deze is bestemd voor de huur van de zalen (trainingen én wedstrijden) in die periode welke centraal vanuit de hockeybond wordt gecoördineerd.
De contributie bedraagt
 • Senior-leden - € 45,- per persoon
 • Jeugd-leden - € 37,- per persoon

 • Trimmers - € 316,- per team

Peildatum voor bepaling van leeftijdscategorie is 1 oktober van het lopende seizoen. De leeftijd van het lid is bepalend voor de hoogte van het contributiebedrag, niet het team waarin men is ingedeeld.

Maximum jaarbedrag per gezin € 675,00 (alle leden in één gezin, op één adres tezamen). Dit bedrag is exclusief de prestatieteamtoeslagen en zaalhockeykosten. De prestatieteamtoeslagen en zaalhockeykosten worden bovenop de € 675,00 als contributie in rekening gebracht.

De contributie wordt geïnd in twee termijnen via een automatische incasso, in september en in januari van het lopende seizoen. Voor verdere informatie, zie de Clubregels elders op onze website.

Vangt het lidmaatschap aan gedurende het seizoen:
 • Na 1 oktober 25% korting
 • Na 1 januari 50% korting
 • Na 1 april 75% korting


 
Agenda
LISA App
Android app on Google Play

Wedstrijdverslagen
Nog geen verslagen