Wie doet wat 

Barcommissie
Kascontrolecommissie


Barcommissie
Doel
 • Verzorgen van drank en versnaperingen tijdens de wedstrijden en overige hockeyactiviteiten
 • Clubhuis heeft een centrale rol binnen de hockeyactiviteiten, waarbij gezelligheid een speerpunt is
Taak
 • in- en verkoop van eet- en drinkwaren
 • contact houden met leveranciers
 • registratie bijhouden van verkopen
 • het inplannen van bardiensten
 • afsluiten en openen van de bar
 • beheer kantine verbruik
 • schoonhouden van bar en keuken
Inspanning
1 avond per maand vergadering
Daarnaast 30 minuten per week afhankelijk van functie binnen de barcommissie

Naar boven

Technische Commissie
Doel
De TC heeft ten doel het Algemeen Bestuur te adviseren over het beleid op hockeytechnisch gebied
Taak
 • Bijwonen vergaderingen commissie Agendapunten voorbereiden
 • Taken uitvoeren
 • Taken verdelen/delegeren
 • Teams samenstellen
 • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken)
 • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden
 • Eventueel ingrijpen door extra trainingen, intensievere begeleiding teams
 • Selectiebeleid voorbereiden
 • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters
 • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Inspanning
Gemiddeld 1 uur per week


Trimhockey commissie
Doel
De trimhockey van de Hockeyclub Montfoort verder uitbouwen
Taak
Het organiseren van de trainingen, wedstrijden, gezellige evenementen en het samen zijn voor de trimhockeygroep
Inspanning
Weinig, gemiddeld ca 1 uur per maand per persoon


Wedstrijdsecretariaat
Doel
 • In goede banen leiden van de wedstrijdschema's, wedstrijdformulieren en afgelastingen
Taak
 • Inplannen van oefenwedstrijden en competitiewedstrijden voor het veld en die ook invoeren op de site van de Hockeybond
   
 • Coaches informeren bij start seizoen over de gang van zaken rond de wedstrijden
 • Elke vrijdag verzenden codes digitale wedstrijdformulieren
 • Verwerken van de wedstrijdstanden op de site van de Hockeybond
 • Wedstrijdformulieren nalopen en afronden/verwerken, zowel voor veld (digitaal) als zaal (nog handmatig)
 • Afgelastingen registreren en administratief afhandelen
 • Mailverkeer afhandelen tussen wedstrijdsecretariaat en coaches/teams, collega-wedstrijdsecretarissen en de Hockeybond
 • Eens per jaar overleg met alle wedstrijdsecretarissen jongste jeugd
 • Eens per jaar overleg met alle wedstrijdsecretarissen junioren en senioren van het district Midden Nederland
Inspanning
 • 1,5 uur voor het verwerken van alle standen op zondagavond
 • 3 tot 4 uur voor het verwerken van alle mailtjes per week
 • Aan begin van elke speelperiode 4 uur voor het inroosteren van de wedstrijden (voorcompetitie, najaarscompetitie, midwintercompetitie en voorjaarscompetitie)
 • Tweemaal 4 tot 5 uur voor het bezoeken van het wedstrijdsecretarisoverleg
 • Bij slechte winters op zaterdagochtend ongeveer 2 uur ivm afgelastingen

Naar boven

Communicatiecommissie
Doel

Communicatie binnen en buiten HCM in de ruimste zin van het woord stimuleren, verbeteren en vernieuwen, waar nodig.

Taak

Zowel op het gebied van interne - als externe communicatie processen en middelen verbeteren en vernieuwen. Denk aan vernieuwing website, introduceren en activeren gebruik social media, interne communicatie voor bv nieuwe leden verbeteren

Inspanning

1 avond per maand


Naar boven

Arbitragecommissie
Doel

De arbitragecommissie is verantwoordelijk voor alle scheidsrechterszaken binnen de vereniging. Van het opleiden van clubscheidsrechters en het begeleiden van beginnende scheidsrechters tot het indelen van scheidsrechters op de juiste wedstrijden. Maar ook het enthousiasmeren en stimuleren van clubscheidsrechters om te groeien naar CS+ en eventueel bondsscheidsrechter. Het organiseert spelregelkennismomenten leden, kader, vrijwilligers en ouders.

Taak
 • Voorbereiden Arbitrage Beleidsplan voor het Bestuur
 • Contactpersoon naar de KNHB toe.
 • Communicatie van belangrijke zaken vanuit KNHB naar commissieleden, bestuur en andere commissies indien nodig.
 • Communicatie van speciale scheidsrechterevents via de site/mail/app.
 • Het bijhouden van de registratie van gele en rode kaarten in Lisa en doorgeven aan het bestuur.
 • Opleiden van de scheidsrechters d.m.v. het aanmelden van de cursisten voor de online spelregelcursus die wordt afgesloten met een schriftelijk examen op de club. Dat gebeurt (afhankelijk van het aantal B-leden) in oktober en februari van een lopend seizoen.
 • CS+ opleiding voor geïnteresseerde scheidsrechters. Bij het begeleiden van de CS- scheidsrechters valt vaak al op wie het erg leuk vinden om te doen. Die zou je kunnen aanspreken of ze de cursus zouden willen volgen. (Deze opleiding wordt voorlopig voor de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020 2 jaar stopgezet).
 • Zaalbriefing scheidsrechters eind november voor aanvang zaalperiode.
 • Aan het begin van het nieuwe seizoen organiseren van de spelregeluitleg voor de jongste jeugd en jeugd (F/E6/E8 en 11-tallen).
 • Indelen van scheidsrechters op alle wedstrijden. Binnen HC Montfoort wordt dit gedaan door een planner jeugd, een planner senioren en een planner zaal. De planner deelt aan het begin van een speelperiode de scheidsrechters in voor die periode. Dit verschilt per leeftijdscategorie en speltype. Gedurende de week voorafgaand aan een speeldag sturen de planners de scheidsrechters een herinneringsmail. Zij houden de vinger aan de pols voor wat betreft wijzigingen die de scheidsrechters onderling regelen.
 • Het begeleiden van de scheidsrechters bij het fluiten, daartoe is een poule van begeleiders opgericht. Deze moeten worden ingepland op de wedstrijddagen. Dit betreft een dagdeel (aantal uur in de ochtend of middag). De uren worden in onderling overleg met elkaar verdeeld. Het is de bedoeling dat men er staat als steun in de rug voor onze jonge scheidsrechters. Het volgen van de spelregelcursus is niet verplicht, maar wel handig.
 
Vrijwilligers
 • Voorzitter/Hoofd arbitragecommissie en contactpersoon richting de KNHB.
 • Coördinator opleidingen.
 • Coördinator spelregelochtend.
 • Arbitrageplanner jeugd voor de zaterdagen. De planner jeugd deelt aan het begin van elke speelperiode de scheidsrechters in voor de zaterdagen in die periode. Dat kost gemiddeld voor elke speelperiode een dagdeel werk.
 • Arbitrageplanner senioren voor de zondagen en de trimhockey. De planner senioren deelt aan het begin van het seizoen de scheidsrechters in voor de zondagen en voor de trimhockeywedstrijden. Dat kost gemiddeld een dagdeel werk.
 • Arbitrageplanner voor de zaal. De planner zaal deelt aan het begin van de zaalperiode (half/eind november) de scheidsrechters in voor de zaalwedstrijden in de sporthal in Montfoort. Dat kost gemiddeld een dagdeel werk.
 • 8 begeleiders voor de fluiters op zaterdag. Er is een begeleidingspoule die op zaterdag de scheidsrechters begeleidt.
 

Naar boven

Kascontrolecommissie
Doel

Controleren of de boekhouding klopt en dat de inkomsten en uitgaven op de juiste manier worden uitgevoerd

Taak
 • Controleren van de boekhouding, het stellen van vragen hierover
Inspanning
 • 1 avond per seizoen "controle" en een kort verslag maken voor de algemene ledenvergadering.
 • De opzet is dat je minimaal twee jaar aan de kascommissie deelneemt (1 persoon nieuw en 1 persoon van het jaar ervoor)

 
Agenda
LISA App
Android app on Google Play

Wedstrijdverslagen
Nog geen verslagen