hockey_tc_selectiebeleid 
Samenvatting selectiebeleid Hockeyclub Montfoort
 
1 Inleiding
 
HC Montfoort streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. Daarom vinden we het belangrijk om het HC Montfoort beleid en de achterliggende criteria op een duidelijke manier te verwoorden.
 
2 Doelstellingen bij de jeugd
 
HC Montfoort gaat ervan uit dat haar in te zetten jeugdbeleid een positieve invloed heeft op het behouden van leden en aantrekken van nieuwe leden. HC Montfoort beoogt met haar jeugdbeleid :
 • de ontwikkeling van het jeugdhockey bij HC Montfoort in het algemeen, zowel breedteteams als prestatieteams;
 • de ontwikkeling van zo sterk mogelijke teams per seizoen;
 • de ontwikkeling van de individuele spelers in het bijzonder.
3 Selectie methode
 
De teams zullen worden samengesteld op basis van leeftijd en hockeykwaliteit. De beoordeling hiervan en de besluitvorming hierover liggen bij de Technische Commissie (TC).
 
De selecties worden bepaald op basis van gegevens verkregen uit:
 1. beoordelingsformulieren ingevuld door trainer, coach en trainerscoördinator;
 2. beoordeling door leden en vertegenwoordigers van de Technische Commissie;
 3. selectietrainingen en -wedstrijden aan het einde van het seizoen, waarbij onafhankelijke selecteurs worden ingeschakeld;
 4. evt. beoordelingsgesprekken met de trainer en coach aan het eind van het seizoen
Voor alle leden en hun ouders moeten de selectieprocedure en selectiecriteria vooraf gecommuniceerd worden en duidelijk zijn.
 
De uitkomst van de selectie wordt zo spoedig mogelijk na de selectietrainingen en –wedstrijden op de website en in het clubblad gepubliceerd. Voor de selectieteams gaat het hier om voorlopige selecties.
 
4 Selectiecriteria
 
Selectiecriteria zijn de volgende:
 • de TC-Jeugd van HC Montfoort bewaakt dat voor ieder speler/speelster op HC Montfoort de hockeykwaliteit van de speler/speelster als enige maatstaf wordt gehanteerd op basis waarvan een speler/speelster in een bepaald team wordt ingedeeld.
 • Hockeykwaliteit bestaat uit aanleg, ontwikkeling en combinatie van de volgende aspecten:
  Snelheid, sprintsnelheid, wenden en keren; 
  Techniek, stickhandeling, balbeheersing, handelingssnelheid met bal en stick;
  Inzicht, spelinzicht, tactisch inzicht;
  Conditie, fysiek: kracht, uithoudingsvermogen, souplesse;
  Karakter, motivatie, wil om te winnen, teamspeler, leer- en coachbaarheid.
 • spelers worden geselecteerd per leeftijdscategorie. Uitgangspunt is dat D-jeugd in de D-categorie speelt; C-jeugd in de C-categorie speelt; B-jeugd in de B, etc.;
 • slechts bij uitzondering kunnen individueel spelers met een uitzonderlijk hockeykwaliteit doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie.
De volledige tekst van het selectiebeleid van de Hockeyclub Montfoort is hier te vinden.
Dit document is ook te vinden op de website door in te loggen via de HC Montfoort homepage en dan onder het menu item Vereniging voor Documenten te kiezen.
 

 
Agenda
LISA App
Android app on Google Play

Wedstrijdverslagen
Nog geen verslagen